Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GÜNLERİN EFENDİSİ “CUMA”
#1
Tüm Müslümanların bildiği gibi Cuma günü müminlerin bayramıdır. Bu güne gereken kıymeti, değeri ve ilgiyi göstermek, “el-hamdü lillah ben de Müslümanım!” diyen herkesin kaçınılmaz bir vazifesi ve büyük bir kâr elde etme kapısıdır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; ŞÜPHESİZ ALLAH AZZE VE CELLE HER CUMA GÜNÜ CEHENNEMİ HAK ETMİŞ 600.000 KULUNU CEHENNEMDEN AZAD EDER. (Ebu’l-Leys es-Semerkandi)

Şu da kesinlikle unutulmamalıdır ki; “MÜHİM OLAN İŞ YAPMAK DEĞİLDİR. MÜHİM OLAN YAPILAN İŞİN KİTABA VE SÜNNETE UYGUN OLUP OLMADIĞIDIR.” Bu sebeple bizler Cuma gününün tadada gelmeyecek (sayılamayacak) kadar çok olan faziletlerinden payımızı alabilmemiz için, bu ölçülere yani Kur’an’a ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem’in sünnetlerine uygun bir şekilde hareket etmemiz, yanlışlardan ve sonradan uydurulup dine sokulmaya çalışılan çirkin bid’atlardan sakınmamız gerekmektedir. Hareketlerimizi kitap ve sünnet kalıbına oturtabilmemiz için kitap ve sünnetin bu husustaki emir ve tavsiyelerini bilmemiz gerekmektedir.

Cuma gününün bazı sünnetleri şunlardır:

1- Gusül etmek (boy abdesti almak). (Buhari – Müslim – Nesâi – Ebu Davud – Tirmizi – İbni Mace – Muvatta) İmam-ı Şafii (Rahimehullah); “Bir teneke su, bir teneke altına satılsa, yine cuma günü o suyu alır bir boy abdesti alırım.” diyor. (İksir-i A’zam; madde: 279)

2- Camiye erken gitmek. İlk vaktinde gidene deve kurban etmiş gibi, ikinci vakitte gidene bir sığır kurban etmiş gibi, üçüncü saatte gidene boynuzlu bir davar (koç) kurban etmiş gibi, dördüncü saatte gidene tavuk kesip dağıtmış gibi, beşinci saatte gidene yumurta tasadduk etmiş gibi sevap yazılır. (Buhari – Müslim – Nesâi – Ebu Davud – Tirmizi – İbni Mace – Muvatta)

3- Küçük günahlardan bile sakınmak. Çünkü ALLAH Teâla bir kulunu severse ona mübarek vakitlerde bol bol hayırlı ameller işletir. Bir kuluna gadap ederse ona da faziletli zamanlarda kötü ameller işletir yani yardımını ondan keser ve adaletiyle işlemesine izin verir. (Şir'atü'l-İslam)

4- Güzel koku sürünmek. (Buhari – Müslim – Ebu Davud – Tirmizi)

5- Misvak kullanmak. (Buhari – Müslim – Nesâi – Ebu Davud – Muvatta) Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Misvak kullanarak (alınan abdestle) kılınan namaz, misvak kullanmadan kılınan namazdan yetmiş kat üstündür.” (Ebu Nuaym)

6- Tırnakları kesmek (Buhari – Müslim – Nesâi – Ebu Davud – Tirmizi – Muvatta) ve tırnakları keserken el tırnaklarını sağ elin şehadet (veya serçe) parmağından başlayıp sıradan değil de karışık olarak kesmek. Ayak tırnaklarını sol küçükten başlayıp sağ küçüğe kadar sıradan kesmek. El tırnaklarını oval, ayak tırnaklarını düz kesmek lazımdır.

7- Bıyıkları kısaltmak. (Heysemi – Deylemi) Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın.” “Bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir.” (Tirmizi - Nesai - Ahmed bin Hanbel) Ne yazık ki, sünnetleri bizzat yaşayarak bizlere numune olması gereken imamlarımızın çoğu dört mezhep imamımıza göre haram olan sakal tıraşını adet edinmiş, kimisi işi daha ileriye götürerek bıyıklarını bile kazıyarak işi çığırından çıkarmıştır. El-insaf!!!

8- Vücuttaki istenmeyen tüyleri temizlemek ve bunu cünüp değilken yapmak. (Buhari – Müslim – Nesâi – Ebu Davud – Tirmizi – Muvatta) Cünüpken temizlenen tüyler kıyamette davacı olacaktır. (Abd ibni Humeyd)

9- Sarık sarmak. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “ALLAH ve melekleri Cuma günü sarık saran kimselere salat ederler.” (Heysemi) “Sarıkla kılınan bir Cuma namazı sarıksız kılınan cumadan yetmiş kat faziletlidir.” (İbni Asakir – Ali El-müttekî)

10- En güzel elbisesini giymek. “Ey Âdemoğulları! Her secde vaktinde (namazda en) güzel giysilerinizi giyin.” (A’raf sûresi 31. Âyet) Renk olarak beyazı tercih etmek. (Ahmed bin Hanbel)

11- Bol bol salavat getirmek.

12- Gücü nisbetinde sadaka vermek.

13- Camiye girerken “neveytü’l-i’tikaf” diyerek nafile itikâfa niyet etmek. Üstazım Hasan Burkay hazretleri şöyle buyurmuştur: (Kardeşlerimiz) sağ ayakla camiye girdikleri zaman “neveytü’l-i’tikâf” diyecek olurlarsa, cami içinde oturdukları müddetçe Hazret-i ALLAH itikâf sevabı verir ve hayırlı dünya ve ahirete müteallik cami edebine aykırı olmamak şartıyla, konuşacakları dünya kelamları da mübah sayılır. Biz de inşâallah bu sünnet-i seniyyeyi -ki pek çok kardeşimiz bundan gafil- bu sünneti seniyyeyi icra etmeliyiz. (İksir-i A’zam; madde: 256) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: “itikaf, günahları (işlemekten kişiyi) hapseder ve bütün iyilikleri işleyen gibi ona sevap yazılır (İbni Mace)

14- Zikir ve duayı çoğaltmak. İcabet saatini (duaların kabul olduğu vakti) aramak (Tirmizi – Şir’atü’l-islam)

15- Camiye girince “tahiyyetü’l-mescid” namazı kılmak. Ebu Davud’un Ukbe radıyallahu anh’dan rivayet ettiği hadiste Cuma günü öğlende kerahat olmadığı bildirilmiştir. Ebu Yusuf bununla fetva verdi. (Merakı’l-felah)

16- İlk ezan okununca alış-verişi terk etmek farzdır. O saatte yapılan alış-veriş ve kazanılan para helal olmaz. (Cuma suresi: 9. ayet)

17- Bid’atlerden kaçınmak. İmam hutbedeyken duasına amin diyerek icabet etmek. Namaz bittikten sonra yanındakiyle musafaha yapmak gibi...
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi